◾️ در این ویدیو اگر به چپ نگاه کنید Bar و اگه به راست نگاه کنید Far میشن...

◾️ در این ویدیو اگر به چپ نگاه کنید Bar و اگه به راست نگاه کنید Far میشنوید.

🔳فاکتور های متعددی در درک ما از واقعیت دخالت دارند . مغز بر اساس مجموع اطلاعات دریافتی از  پنج حس، دنیای اطراف را ارزیابی و ادراک می‌کند .
اگر یکی از این حس ها اطلاعات غلط دریافت کند، ارزیابی و ادراک مغز نیز تغییر میکند.
شاید مشاهده ویدیو زیر کمک بیشتری به درک این مطلب کند .


مولانا در این باره میفرماید:

پنج حس با همدگر پيوسته اند/ زانكه اين هر پنج، زاصلى رسته اند
قوت يك، قوت باقى شود/ مابقى را هر يكى ساقى شود
ديدن ديده، فزايد نطق را/ نطق در ديده فزايد صدق را
صدق،بيدارى هر حس مى شود/ حس ها را ذوق، مونس مى شود
چون يكى حس در روش بگشاد بند/ مابقى حس ها همه مبدل شوند

با ما همراه شوید:
https://t.me/DrHesamFiroozi

وب سایت دکتر حسام فیروزی
http://www.hesamfiroozi.com


نظرات