۹ علامت که نشان‌دهنده استرس است

۹ علامت که نشان‌دهنده استرس است: 

۱- بی‌خوابی 
۲-احساس نگرانی دائم 
۳-نوسان مکرر در خلق و خوی 
۴- عدم تمرکز و حافظه ضعیف 
۵-کمبود علاقه نسبت به هر شخص و هر کاری 
۶-احساس ناراحتی و بدگمانی نسبت به هر کس 
۷- بیشتر اوقات دوست دارید گریه کنید 
۸-لبتان را گاز می گیرید یا ناخن‌تان را می‌جوید 
۹- موهاتون شروع به ریزش کرده 
منبع: پابه‌پا 
کانال دکتر حسام فیروزی 
https://t.me/DrHesamFiroozi 
سایت دکتر حسام فیروزی 
http://www.hesamfiroozi.com

نظرات