آموزش تعقیب بینایی کودک و کمک به حل مشکل کودک

آموزش تعقیب بینایی کودک و کمک به حل مشکل کودک

کودکان بسیاری در تعقیب بینایی مشکل دارند با یک ویدیو جالب به تعقیب بینایی فرزند خود کمک کنید.‌‌‌(خودتان نیز از دیدن آن لذت ببرید) 
شفیعه پناه زاده 
کودک آموز 


سایت دکتر حسام فیروزی
https://www.hesamfiroozi.comکانال تلگرامی ما:
https://t.me/drhesamfirooziنظرات