کارگاه آموزش مهارت‌های ارتباط با نوجوانان - دکتر حسام فیروزی

کارگاه آموزش مهارت‌های ارتباط با نوجوانان - دکتر حسام فیروزی

دوره جديد كارگاه آموزش مهارت‌های ارتباطی والدین با نوجوانان از دوشنبه ٢٢ آبان شروع می‌شود


برای هماهنگی با تلفن ها یا تلگرام زیر تماس بگیرید:
https://t.me/PTPClinic

۸۸۶۱۹۰۵۷
۴۴۸۳۸۴۴۸
۸۸۲۱۰۹۵۶
۸۸۶۱۸۰۷۳

دکتر حسام فیروزی
www.hesamfiroozi.com


نظرات